Items tagged with נייר טואלט

נייר תעשייתי

גליל לסדין מיטה

גליל לסדין מיטה עבור מיטת רופא

נייר תעשייתי

גלילי מגבות לניגוב ידיים

מגבות לניגוב ידיים בגלילים בגדלים שונים ולמתקנים שונים

נייר תעשייתי

ממחטות טישו לאף

ממחטות טישו לאף

נייר תעשייתי

נייר טואלט

אנו מייצרים את כל סוגי ניירות הטואלט לשוק המוסדי

נייר תעשייתי

נייר לניגוב ידיים צץ רץ

ניירות לניגוב ידיים צץ רץ. ניירות היוצאים אחד אחרי השני

נייר תעשייתי

נייר מושב אסלה

נייר מושב אסלה