נייר לניגוב ידיים

נייר תעשייתי

גלילי מגבות לניגוב ידיים

מגבות לניגוב ידיים בגלילים בגדלים שונים ולמתקנים שונים

נייר תעשייתי

נייר לניגוב ידיים צץ רץ

ניירות לניגוב ידיים צץ רץ. ניירות היוצאים אחד אחרי השני